Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Parking Etap I PSC2024 / Parking Stage I PSC2024

Już jutro zaczynamy ale okazuje się, że zaczynają też inni. Plac, na którym zorganizowane jest centrum zawodów I etapu znajduje się pomiędzy Kwidzyńskim Centrum Kultury a Powiślańską Szkołą Wyższą (PSW).

We are already starting tomorrow, but it turns out that others are also starting. The square where the first stage competition centre is organised is between the Kwidzyn Cultural Centre and the Powisle School of Higher Education (PSW).

Już jutro zaczynamy ale okazuje się, że zaczynają też inni. Plac, na którym zorganizowane jest centrum zawodów I etapu znajduje się pomiędzy Kwidzyńskim Centrum Kultury a Powiślańską Szkołą Wyższą (PSW). Właśnie się dowiedzieliśmy, że PSW akurat w ten weekend zaplanowała zjazd studentów i na dedykowanym przez nas placu parkingowym, mimo że jest bardzo duży, na pewno będzie tłok. Dlatego, jeśli będzie problem z miejscem parkingowym proponujemy zaparkowanie aut (a szczególnie autobusów i dłuższych busów)  na parkingu przy targowisku miejskim (GPS 53.729435, 18.927516), 230 m od centrum zawodów. Wszystkim, którzy nocują nie daleko, sugerujemy spacer krajoznawczy - 500m (7 minut spaceru) od Hotelu Centrum i 1 km (14 minut spaceru) z Hali sportowej, gdzie śpi duża grupa zawodników.
Pamiętajcie, że trudne sytuacje tworzą nowe możliwości. Będziemy mieli dodatkową promocję dyscypliny i ok. 300 dodatkowych widzów, którzy może pierwszy raz zetkną se z orientacją sportową.

 

We have just found out that the PSW has scheduled a student convention just this weekend and the parking area we have dedicated, although very large, is bound to be crowded. Therefore, if there will be a problem with parking space, we suggest you park your cars (especially buses and longer buses) in the car park at the city market (GPS 53.729435, 18.927516), 230 m from the competition centre. For anyone staying overnight not far away, we suggest a scenic walk - 500m (7 minutes' walk) from the Centrum Hotel and 1 km (14 minutes' walk) from the Sports Hall, where a large group of competitors sleep.
Remember that difficult situations create new opportunities. We will have an additional promotion of the discipline and about 300 additional spectators, who may have their first contact with orienteering.

 

f t g m