Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Zgłoszenia do etapów WRE / Applications to the WRE stages

Na IOF Eventor otwarte zostały zgłoszenia do obydwu biegów zaliczanych podczas Pomorze Sprint Cup do World Ranking Event

Entries for both runs included in the Pomorze Sprint Cup 2024 World Ranking Event are now open on IOF Eventor

1 etap PSC 2024 – https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7940

4 etap PSC 2024 – https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7941

Przypominamy, że wszyscy zawodnicy z startujący w kategorii W21E i M21E, oprócz zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy zawodów, mszą być również zgłoszeni na IOF Eventor. Po zamknięciu listy zgłoszeń (13.05.2024) wszyscy zawodnicy niezgłoszeni na IOF Eventor przesunięci zostaną do odpowiednio do kategorii W21A i M21A.

 

Stage 1 of the PSC 2024 - https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7940

Stage 4 of PSC 2024 - https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7941

As a reminder, all competitors in the W21E and M21E categories, in addition to being entered via the competition entry form, must also be entered on IOF Eventor. After the closing of the entry list (13.05.2024), all competitors not registered on the IOF Eventor will be moved to the W21A and M21A categories respectively.

 

f t g m